Camera%20Parts_edited.jpg

OKREŚLAMY

eRki

Czysta kartka. Ołówek. Start. Od tego zaczynamy.
Od tego co ważne. Określamy rezultaty.
Precyzyjnie je określamy, bo dla rezultatów pracujemy.

WYBIERAMY

najskuteczniejsze zachowania

Metodę uruchamiamy. Algorytmię zaprzęgamy i po określeniu głównych obszarów operacyjnych, zachowania precyzujemy. Czyn prosty nas interesuje,
A potem wybieramy zachowania najskuteczniejsze.

Street%20Break%20Dancer_edited.jpg
Falmer%20Campus%20football%20game_edited.jpg

DZIAŁAMY

w sytuacjach

Wspólnie działamy. W codziennej pracy.
W codziennych sytuacjach. Razem pracujemy.
Rozwiązania wprowadzamy, by czyn prosty wzmacniać, by zachowania najskuteczniejsze kształtować.

DOSKONALIMY

sekwencje

Na eRki wciąż spoglądamy. Uważni w tym jesteśmy.
Rzetelnie poziom efektywności mierzymy.
Systematycznie, czyny proste w sekwencjach doskonalimy.

Crafting%20Desk_edited.jpg

©2020 by algorytmia Zarządzania

| polityka prywatności |